Met het Certificaat van uitmuntendheid van TripAdvisor worden uitgekozen accommodaties, attracties en restaurants erkend die gasten continu voorzien van een uitstekende gastvrijheid.

TripAdvisor gebruikt een eigen algoritme bij het selecteren van de winnaars van een Certificaat van uitmuntendheid, waarbij rekening gehouden wordt met de kwaliteit, kwantiteit en recentheid van de beoordelingen en meningen die in de afgelopen 12 maanden door reizigers op TripAdvisor zijn ingediend. Daarnaast wegen de constantheid van de prestaties over langere termijn en de plaatsing op de populariteitsindex mee. Om in aanmerking te komen voor het Certificaat van uitmuntendheid moet een bedrijf een algemene TripAdvisor-bollenwaardering van ten minste 4 van de 5 hebben, een minimumaantal beoordelingen hebben en ten minste 12 maanden op TripAdvisor vermeld staan.